Vad ska man välja? Böjligt rör eller glidgjuta?

De två vanligaste metoderna för att återskapa täthet i en otät rök – eller ventilationskanal är böjliga insatsrör eller glidgjutning. Med ett böjbart insatsrör får man en säkrare rökkanal eftersom insatsröret är oberoende av murverket, insatsröret är en egen enhet installerad inuti det gamla murverket.

Insatsröret har liten värmeupptagande yta som gör att det snabbt kommer upp i sin arbetstemperatur  och skapar ett bra ”skorstensdrag”när man tänder brasan. Röret skyddar mot kondens och mot skadliga syror som kan finnas i röken. Det viktigaste är att dimensionen på röret är riktigt anpassad efter eldstaden och vare sig för liten – eller stor.

Glidgjutningens fördelar är att den metoden bibehåller kanalens ursprungliga area (bra för exempelvis öppnaspisar, vedpannor).

För att få hjälp med att utföra en skorstensrenovering. Hitta din skorstenshantverkare