Om man vill ha en eldstad i sitt hem så är en skorsten ett måste. Om man nu inte väljer en skorstensfri kamin som eldas med etanol. Dessa typer av kaminer tillför dock ingen värme utan bara en eld som brinner. Vill man ha en riktig kamin som eldas med ved så är det skorsten som gäller.

Skorsten en sen uppfinning

Vissa menar att skorstenen har funnits i Sverige redan runt 1000-talet, men att de började använad mer flitigt runt 1500-talet. Innan skorsten började att användas så leddes röken ut genom ett hål i taket Det kallades rökstugor och fanns kvar i Skåne en bit 1700-talet.

Skorstenen före 1850
Innan 1850 så var skorstenarna ganska långa och smala. Detta beror på att eldstaden var placerad vid ytterväggen och skorstensstocken drogs rakt upp.

Skorstenen mellan 1850-talet till 1930
Från 1800-talets mitt och framåt började man att bygga bredare hus med en eldstad i varje rum. För att få till det så byggdes då två stycken skorstenar i huset. Detta gällde de lite större gårdarna. De mindre husen eller torpen hade fortfarande kvar en eldstad och en skorsten. Eldstaden hade på den tiden en mer central plats i huset och de liv man levde. Man både lagade mat och värmde sig med hjälp av elden. Runt 1870-talet började man göra skorstenar med separat pipa för varje eldstad. Rökkanalerna skiljdes åt av tegelstenar. Skorstenarna blev större och kraftigare. Ett stort genombrott för skorstenens utveckling var då man fick tillgång till frostbeständigt tegel.

Fram emot 1930-talet började man också designa skorstenen och lade ner stor möda på att få en snygg skorsten.

Skorstenen 1930 och framåt

Skorsten utvecklades och det började ställas större krav på säkerheten. Fram till oljeeldningen blev populär så häll den också väldigt bra. Men oljeeldningen ställde till det. Den höga verkningsgraden ger låg rökgastemperatur och litet rökgasflöde i skorstenen. Detta gör att kall uteluft kan tränga ned i skorstenen och kondens bildas. Den höga verkningsgraden gör också att pannan står stilla under långa perioder, vilket förvärrar kondensproblemen ytterligare.

Det var detta som gjorde att behovet av att renovera skorsten blev akut en bit in på 60-talet. Det gjordes flera olika försök med att bland annat föra ner ett stålrör i skorstenen. Detta var dock väldigt svårt eftersom många skorstenar är böjda eller så hade tegelstenar rört på sig. Det var då det böjliga röret uppfanns. 1964 började muraren Arvid Johnson täta läckande skorstenar med hjälp av flexibla insatsrör. Idag lever hans produkter och idéer kvar i Nordiska skorstensprodukter NSPAB.

Ett annat sätt att täta skorstenen är genom glidgjutning. En gammal metod där man tidigare använde kalkbruk. Idag använder man ett keramiskt bruk vid glidgjutning

Skorstenen idag

Den gamla tidens tegelskorsten byggs sällan idag. Istället är det modulskorsten av plåt eller färdiga moduler av pimpsten som byggs.