Många snarlika namn kan ibland bli förvirrande för fastighetsägaren – därför reder vi ut en del och tar bort uttrycksförvirringen:

Skortensrenovering

Det innebär allt från att mura om en skorstens synliga del ovan tak, till installation av insatsrör eller glidgjutning. Utförs för att återskapa en tidigare- eller skapa en förbättrad funktion, och göra skorstenen säkrare och tryggare.

Täta skorsten – samma sak som ovan.

Täta skorstenskanal eller täta rökkanal.

Det är att göra en otät potentiellt farlig rökkanal tät igen.

Renovera rökrör

En felaktig benämning – ett rökrör är egentligen ett anslutningsrör som förbinder en eldstad med en skorsten. Ett rök – eller anslutningsrör renoveras aldrig – det byts ut.

Reparation av skorsten

Det innefattar samtliga benämningar ovan – samlingsnamn för att renovera sin skorsten med olika metoder eller utföranden.

Foga om skorstenen

Det innebär att utvändigt på skorstenen ta bort lösa murbruksfogar ovan yttertak och lägga i nya fogar för att återskapa en tätare skorsten ovan yttertaket samt stabilisera tegelstenarna igen. Ska inte förväxlas med att återskapa täthet i rök – eller ventilationskanaler. Detta kan behöva göras även om man tätat kanalens insida genom de metoder som finns.

Skorstenskanaler

Samlingsnamn på de kanaler som finns i en murad skorsten, oavsett om de leder ut rök från eldstäder eller luft för ventilation. Skorstenskanaler för rök benämns korrekt ”rökkanaler” och skorstenskanaler för luft benämns ”ventilationskanaler”.

Skorstenspipa

Ett annat uttryck för rökkanal eller ventilationskanal.