Det finns en rad olika anledningar till varför man kan behöva laga sin skorsten. Ett av de vanligaste är att den har vittrat sönder och helt enkelt inte är tät. Orsakerna till att en skorsten inte håller tät kan variera, men ofta beror det på att oljeeldning har lett till kondens. Denna kondens har i sin tur lett till att skorstenen vittrar sönder.

För att laga en skorsten som inte är tät kan man gå tillväga på ett par olika sätt. Det vanligaste är glidgjutning eller genom att föra ner ett böjligt insatsrör i skorstenskanalen. Din skorstenshantverkare vet vad som lämpar sig bäst för just din skorsten.