Säker Eld & Ventilation AB

Säker Eld är ett serviceföretag i Stockholm med inriktningen sotning, rengöring av ventilation, installation av kaminer och kaminförsäljning.
Tre skorstensfejarmästare utför sotning, ventilationsrengöring, besiktning av eldstäder och skorstenar, besiktning av all typ av ventilation, skorstenstätning och ventilationsmontage.

Bor du i Stockholm och är du i behov av en skorstensrenovering, sotning eller installation av en kamin, kontakta Säker eld I Stockholm.

SKOGSVÄGEN 5
Stockholm 137 55
Telefon: 070-878 10 49
Email: jocke@sakereld.se

—>Länk till hemsida

  • Säker Eld & Ventilation AB
2018-03-06T13:27:58+00:00
sv_SESwedish
sv_SESwedish