Hos Enbergs Trä och Bygg i Grängesberg kan du få hjälp med montage av kamin och skorsten samt andra arbeten såsom skorstensreparationer, takskydd eller ommurning av skorsten ovan yttertak.