Frågor och svar 2018-04-05T07:30:46+00:00

Frågor och svar

Vad ska man välja? Böjligt rör eller glidgjuta?

De två vanligaste metoderna för att återskapa täthet i en otät rök – eller ventilationskanal är böjliga insatsrör eller glidgjutning. Med ett böjbart insatsrör får man en säkrare rökkanal eftersom insatsröret är oberoende av murverket, insatsröret är en egen enhet installerad inuti det gamla murverket.

Insatsröret har liten värmeupptagande yta som gör att det snabbt kommer upp i sin arbetstemperatur  och skapar ett bra ”skorstensdrag”när man tänder brasan. Röret skyddar mot kondens och mot skadliga syror som kan finnas i röken. Det viktigaste är att dimensionen på röret är riktigt anpassad efter eldstaden och vare sig för liten – eller stor.

Glidgjutningens fördelar är att den metoden bibehåller kanalens ursprungliga area (bra för exempelvis öppnaspisar, vedpannor).

För att få hjälp med att utföra en skorstensrenovering. Hitta din skorstenshantverkare

Många snarlika namn kan ibland bli förvirrande för fastighetsägaren – därför reder vi ut en del och tar bort uttrycksförvirringen:

Skortensrenovering

Det innebär allt från att mura om en skorstens synliga del ovan tak, till installation av insatsrör eller glidgjutning. Utförs för att återskapa en tidigare- eller skapa en förbättrad funktion, och göra skorstenen säkrare och tryggare.

Täta skorsten – samma sak som ovan.

Täta skorstenskanal eller täta rökkanal.

Det är att göra en otät potentiellt farlig rökkanal tät igen.

Renovera rökrör

En felaktig benämning – ett rökrör är egentligen ett anslutningsrör som förbinder en eldstad med en skorsten. Ett rök – eller anslutningsrör renoveras aldrig – det byts ut.

Reparation av skorsten

Det innefattar samtliga benämningar ovan – samlingsnamn för att renovera sin skorsten med olika metoder eller utföranden.

Foga om skorstenen

Det innebär att utvändigt på skorstenen ta bort lösa murbruksfogar ovan yttertak och lägga i nya fogar för att återskapa en tätare skorsten ovan yttertaket samt stabilisera tegelstenarna igen. Ska inte förväxlas med att återskapa täthet i rök – eller ventilationskanaler. Detta kan behöva göras även om man tätat kanalens insida genom de metoder som finns.

Skorstenskanaler

Samlingsnamn på de kanaler som finns i en murad skorsten, oavsett om de leder ut rök från eldstäder eller luft för ventilation. Skorstenskanaler för rök benämns korrekt ”rökkanaler” och skorstenskanaler för luft benämns ”ventilationskanaler”.

Skorstenspipa

Ett annat uttryck för rökkanal eller ventilationskanal.

Vad kostar en skorstensrenovering?

En relevant fråga är naturligtvis vad det kostar att renovera sin skorsten, men tyvärr är svaret inte lika enkelt – det finns företag som lämnar förkastliga ”meterpriser”på insatsrör eller glidgjutning för att locka kunden in i ett snabbt ställningstagande.

Dessa meterpriser är tyvärr ofta till stor nackdel för fastighetsägaren då han faller i villfarelsen att faktiskt köpa ett ”meterpris” istället för en seriöst bedömd skorstensrenovering som baseras på vad som faktiskt behöver göras. Ett dubbelt så högt hus innebär en dubbelt så hög kostnad vid ”meterpris” trots att jobbet i båda husen tar nästan lika lång tid.

Ett annat problem är att i ”meterpriser” kan en mindre seriös installatör välja sämre produkter oftast väldigt billigt material som fastighetsägaren aldrig får reda på. Därför jobbar Sveriges Skorstenshantverkare  helt annorlunda och vet att det som påverkar priset är följande:

  • Storleken på rökkanalen
  • Skicket på rökkanalen/rökkanalerna
  • Höjden på rökkanalen
  • Behöver murverket (skorstenen) ovan yttertaket också muras om eller fogas om
  • Behöver man göra ytterligare ingrepp i fastigheten – som att ta bort fågelbon, mura dit nedrasade tegelstenar
  • Vilken typ av eldstad är det fråga om.

Utifrån detta görs en analys om vilken metod/metoder som ska offereras och vilken tid jobbet tar att utföra, och eftersom inte två hus ser likadana ut blir också varje offert helt unik.

Därför ska du inte tveka att ringa en av Skorstenshantverkarna för ett hembesök med diskussion om just dina behov. Det blir seriöst, korrekt och väldigt säkert i slutänden och framför allt slipper du betala för något du kanske inte fått –dvs en säker skorsten!

För att hitta en skorstenshantverkare i din närhet klicka här

Skorstenens historia

Om man vill ha en eldstad i sitt hem så är en skorsten ett måste. Om man nu inte väljer en skorstensfri kamin som eldas med etanol. Dessa typer av kaminer tillför dock ingen värme utan bara en eld som brinner. Vill man ha en riktig kamin som eldas med ved så är det skorsten som gäller.

Skorsten en sen uppfinning

Vissa menar att skorstenen har funnits i Sverige redan runt 1000-talet, men att de började använad mer flitigt runt 1500-talet. Innan skorsten började att användas så leddes röken ut genom ett hål i taket Det kallades rökstugor och fanns kvar i Skåne en bit 1700-talet.

Skorstenen före 1850
Innan 1850 så var skorstenarna ganska långa och smala. Detta beror på att eldstaden var placerad vid ytterväggen och skorstensstocken drogs rakt upp.

Skorstenen mellan 1850-talet till 1930
Från 1800-talets mitt och framåt började man att bygga bredare hus med en eldstad i varje rum. För att få till det så byggdes då två stycken skorstenar i huset. Detta gällde de lite större gårdarna. De mindre husen eller torpen hade fortfarande kvar en eldstad och en skorsten. Eldstaden hade på den tiden en mer central plats i huset och de liv man levde. Man både lagade mat och värmde sig med hjälp av elden. Runt 1870-talet började man göra skorstenar med separat pipa för varje eldstad. Rökkanalerna skiljdes åt av tegelstenar. Skorstenarna blev större och kraftigare. Ett stort genombrott för skorstenens utveckling var då man fick tillgång till frostbeständigt tegel.

Fram emot 1930-talet började man också designa skorstenen och lade ner stor möda på att få en snygg skorsten.

Skorstenen 1930 och framåt

Skorsten utvecklades och det började ställas större krav på säkerheten. Fram till oljeeldningen blev populär så häll den också väldigt bra. Men oljeeldningen ställde till det. Den höga verkningsgraden ger låg rökgastemperatur och litet rökgasflöde i skorstenen. Detta gör att kall uteluft kan tränga ned i skorstenen och kondens bildas. Den höga verkningsgraden gör också att pannan står stilla under långa perioder, vilket förvärrar kondensproblemen ytterligare.

Det var detta som gjorde att behovet av att renovera skorsten blev akut en bit in på 60-talet. Det gjordes flera olika försök med att bland annat föra ner ett stålrör i skorstenen. Detta var dock väldigt svårt eftersom många skorstenar är böjda eller så hade tegelstenar rört på sig. Det var då det böjliga röret uppfanns. 1964 började muraren Arvid Johnson täta läckande skorstenar med hjälp av flexibla insatsrör. Idag lever hans produkter och idéer kvar i Nordiska skorstensprodukter NSPAB.

Ett annat sätt att täta skorstenen är genom glidgjutning. En gammal metod där man tidigare använde kalkbruk. Idag använder man ett keramiskt bruk vid glidgjutning

Skorstenen idag

Den gamla tidens tegelskorsten byggs sällan idag. Istället är det modulskorsten av plåt eller färdiga moduler av pimpsten som byggs.

Om man ska installera en ny eldstad (värmepanna, braskamin, pelletskamin, vedspis, kakelugn osv) – behöver man en skorsten. Förr murade man en skorsten – idag finns modernare alternativ som är bättre för plånboken och bättre för förbränningen och därmed för miljön.

Modulskorsten av syrafast rostfri metall

Den idag vanligaste varianten av ny skorsten är olika längder och dimensioner på moduler med prefabricerad isolering och en tålig lackerad yttermantel. Modulerna byggs ihop till en färdig skorstenslösning. Rakt upp, bakåt med vinkel uppåt eller ut genom en yttervägg – allt är möjligt och även att få skorstenen lackerad i valfria kulörer. Materialgarantier upp till 30 år.

Modulskorsten av pimpsten

En annan variant av den gamla murade skorstenen är att mura en så kallad blockskorsten som består av en yttermantel – och ofta också innerrör i pimpstensmaterial. Här får man en helt rak skorsten som man kan putsa, kakla, dekorera med andra stenmaterial och integrera i huset och eldstaden. Funktionsmässigt är det ingen större skillnad mot en modulskorsten  i metall – utan mer en fråga om man har platsen för skorstenen, design och känsla för vad man helst vill ha.

Val av skorsten till braskamin/lokaleldstad

Valet av skorsten är helt individuellt – men tänk på säkerhet, garantier och funktionen samt hur mycket pengar som ska läggas på investeringen i skorstenen. Skorstenar ser ju så lika ut – men varierar i kostnad – och just därför ska man tänka över ett varv till vad det beror på?  Tror  du en 30-årig materialgaranti bevisar något man bör känna till? Kanske ska skorstenen i hög grad utgöra en dekorativ enhet i huset – och inte bara en evakuering av röken! Det finns många aspekter på skorstenen och Skorstenshantverkare älskar skorstenar – så börja ställa frågorna till en riktigt proffs.

Det finns en rad olika anledningar till varför man kan behöva laga sin skorsten. Ett av de vanligaste är att den har vittrat sönder och helt enkelt inte är tät. Orsakerna till att en skorsten inte håller tät kan variera, men ofta beror det på att oljeeldning har lett till kondens. Denna kondens har i sin tur lett till att skorstenen vittrar sönder.

För att laga en skorsten som inte är tät kan man gå tillväga på ett par olika sätt. Det vanligaste är glidgjutning eller genom att föra ner ett böjligt insatsrör i skorstenskanalen. Din skorstenshantverkare vet vad som lämpar sig bäst för just din skorsten.

sv_SESwedish
sv_SESwedish