Skorstensrenovering i Malmö och Skåne

Intervju med Mikael Freij från Skorstensteamet AB

http://www.skorstensteamet.se/

Hur lång erfarenhet har ni av skorstensrenovering och skorstensjobb?

Själva företaget Skorstensteamet I Skåne AB bildades 1992, men i vår personal har betydligt längre erfarenhet än så

Beskriv vilka typer av tjänster ni utför? Exempelvis skorstensrenovering i Malmö eller installation av kaminer.

Vi murar upp murblockskorstenar , monterar modulskorstenar , fogar om befintliga tegelskorstenar , demonterar befintliga tegelskorsten och murar upp igen med ny tegel . Reparerar rökkanaler med keramisk glidgjutning eller insatsrör.  Installerar alla typer av kaminer ,murspisar, täljstensugnar, kakelugnar , tätar kanaler med rostfria rör i flerfamiljshus för installation av spisfläkt , rensar skorstenskanaler från kajbon, sotstopp eller tegelras , sotar , installationsbesiktningar, brandskyddkontrollerar . provtrycker o läckagemäter både skorstenar o ventilations anlägg.

Vilket är ert upptagningsområde?

Skorstensrenovering och installation av kaminer och skorstenar gör vi i hela Skåne men främst i Malmö, Burlöv, Lomma, Lund, Staffanstorp, Kävlinge, Eslöv, Vellinge, Trelleborg, Skurup, Ystad, Sjöbo, Tomelilla, Simrishamn, Hörby och Höör

Beskriv ert företag

Skorstensteamet AB bildades 1992 och är uppdelat i 3st. avdelningar .
1 . Skorstenavdelningen som utför skorstensreparationer. Säljer och installerar alla typer av kaminer. Vi ingår i Varmahembutikerna.
2. Ventilationsavdelning som utför rensning o tätning av ventilationsanläggningar o tätar självdragskanaler i flerfamiljshus .
3. Sotningsavdelning som utför sotning ,all form av besiktningar, brandskyddkontroller och provtryckning av skorsten.
Skorstensteamet AB personal styrka är ca. 35-40 st.

Skorstensrenovering i Malmö och Skåne

Dela